Laskuri laskee tarvittavan portin alan elementeille.
"Peukalosääntönä", noin 30% kartioalasta tulisi olla portilla alana, jotta vältytään liialliselta porttikompressiolta.

Elementtien määrä:
Mitta tuumina:


Halkaisija: cm
Säde: cm
Säde: tuumaa
Ala: cm2
Ala: sqin
Minimi suositeltava portin koko: cm2